----Välkomna | Historia | Framtid | Verksamhet | Länkar | Hitta

-
Framtid

Återställande av gården i form av tre längor med öppning norrut mot byvägen, Rikstolvan.

"Det sollysta havet,
den fria rymden,
klitterna,
ängen med den blommande bäcken,
allt detta hör mig ännu till
och är mitt bröd och vin
i senhöstens tid."
Piraten
---
-
---
-
---
2005 Gården är ute till försäljning.
2005-12-12 Förhandsbesked om bygglov utfärdas av kommunen.
2005-12-28 Den nuvarande ägaren avtalar om köp.
2006-05-30 Länsstyrelsen utfärdar intyg om arkeologisk förundersökning. Inga förbehåll för byggnationer föreligger. Se gärna i rapporten nedan...
Klicka på länken: Wallin sida 1
Klicka på länken: Wallin sida 2
Klicka på länken: Wallin sida 3
Klicka på länken: Wallin sida 4
Klicka på länken: Wallin sida 5
Klicka på länken: Wallin sida 6
Klicka på länken: Wallin sida 7
Klicka på länken: Wallin sida 8
Klicka på länken: Wallin sida 9
2006-06-16 Köpet genomföres.
2006-07-10 Lagfart utfärdas.
2006-07-28 Första spadtaget tas. Gårdens gudmor Lisbet Foxtuen håller tal. Middag på Järrestad 15.
2006-12-02 Underlag för bygglov ute på remiss.
Klicka på länken: Situationsplan
Klicka på länken: Bottenplan
Klicka på länken: Fasader 1
Klicka på länken: Fasader 2
Klicka på länken: Veranda
2007-01-27 Bygglov inlämnas.
2007-03-20 Kommunen begär in ytterligare 12 handlingar!
2007-07-10 Bygglov beviljas!
2007-10-01 Kommunen utför grovutstakning
2007-10-02 Servitutsvägen flyttas
2007-10-XX Schaktning för verkstaden påbörjas

Etapp 1 - Verkstaden
Etapp 2 - Annexet
Etapp 3 - Boningshuset
Etapp 4 - Veranda, uteplats och övrigt

2008 Klicka på länken: Senaste bilden  här!