Järrestad 19:5

Åse & Michael Ed
Järrestad Gård
Rikstolvan 2
272 92 Simrishamn
tel. 0708-999 105
mail: michael@jarrestadgard.se


Gårdskatt: "Exi" (röd tabby, hona) chip nr 977 200 008 785 943
Gårdshund: "Olle" (trefärgad DSG) chip nr
752 097 700 001 029
Jakthund: "LilleBror" (trefärgad beagle) chip nr
900 215 002 466 646


Historia

"Järrestad är en småort i Simrishamns kommun. Tommarpsån passerar byn." (Wikipedia)

Under yngre järnålder blev Järrestad en viktig plats i bygden. Ortnamnet har man tolkat som "Jarlens plats". En jarl var en högättad person med en regional maktposition. Vid övergången till medeltid knöts titeln till höga ämbeten nära kungamakten.

700-800
Ett grophus byggs på gården.
Det har alltså bott folk på platsen sedan vikingatiden!

1749 Linnés skånska resa:

Den 2 juni 1749 besökte Carl von Linné och sekreteraren Olof Söderberg Simrishamn. I reseprotokollet kan man läsa följande: "Cimbrishamn är en liten Stad, som ligger på syd-östra kanten af Skåneland, bygd med korswerk och tegeltak". Den centralt belägna 1100-talskyrkan sägs vara "funderad på själva hällen under jorden" och tillverkad av traktens "hallasten". Linné räknar stadens valnötsträd till 17 stycken och i borgmästare Wettrings trädgård sågs ett "Mulbärs-träd". Kockska gården från 1730, där Linnés övernattade är till stor del bevarad, men mullbärsträdet är borta.


1860 Den senaste gården byggs.

1937(?) "Svenska Gods och Gårdar":Järrestad 19:5
Postadr.: Järrestad. Tel. 19.
Areal: Totalt 13,5 har, varav 11 åker, 2,5 betesmark.
Tax.-v. 26.000.
Jordart: Överv. svartmylla på lerbotten, något grusbl.
Manbyggn. uppf. för omkr. 100 år sedan.
Logen uppf. 1880, stall 1908, svinstall restaur. 1941.
2 hästar, 7 kor, 2-3 ungdjur, 12-15 svin, 20 höns.
Gården till släkten 1938 genom köp från Thure Bengtsson, som köpt
den 1906.
Äg.: Johan Andersson f. 19/5 1884. Son till Anders Persson o.h.h. Hanna f. Jönsson. Gift med Johanna f. Johansson. Barn: Axel f. 03, Hilda f. 06, Hilding f. 08, Gösta f 11, Ester f. 14.
Gården skötes av svärsonen Gunnar Sebom f. 14/7 1897. Gift med Ester f. Andersson. Barn: Gunnel Marianne f. 41.

1955 Järrestads härad, beläget i dåvarande Kristianstads län. Tingsplats var Hammenhög i Ingelstads härad. Häradsvapnet fastställdes av Kungl. Maj:t den 16 december 1955: "I rött fält en nyckel av guld med tvärslå på skaftet".
Järrestads härad omfattade följande socknar:
Bolshög, Gladsax, Järrestad, Simris, Stiby, Vallby, Östra Nöbbelöv, Östra Tommarp, Östra Vemmerlöv.


1960(?) "Svenska Gods och Gårdar":
Järrestad 19:5
Jonnelund
Postadress: Järrestad. Tel. 100.
Areal: 13,5 ha, varav 12,5 ha åker, 1 ha betesmark, mulljord på lerbotten och lerjord, svartmylla på sandbotten.
Djur: 12 kor, 15 ungdjur, 10 modersuggor, 200 gödsvin.
Tax.-v. 66.700.
Mangårdsbyggnad, 1 vån. från 1860, mod. 1954-58, tegel under plåttak, 3 rum, hall, förstuga, veranda, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, centralvärme.
Ladugård från 1935, mod. 1958, tegel under plåttak, sammanbyggd med stall, loge, svinhus, magasin, maskinhus. Fristående garage. Traktordrift.
Nuv. ägaren övertog gården 1949 efter Johan Andersson.
Ägare: Hem.-äg. Ingvar Persson, f. 11/7 1932 i Ö. Tommarps förs., son till Sigfrid Persson och Gunborg f. Ingemansson, gift med Gun-Britt Svensson, f 30/8 1933 i Järrestads förs., dotter till Gunnar Svensson och Berta f. Lindgren.

Det tidigare namnet "Jonnelund" torde härröra från dåvarande ägaren John-Ingvar Persson, Stendala Gård. Lokalt omnämnes även Gården ibland som "Stendalas". Det numera registrerade namnet är dock "Järrestad Gård".